Trang chủ >> TIN TỨC
Thông báo nghỉ Tết Nguyên đán Đinh dậu 2017
Cập nhật lúc: 27/01/2017 08:23
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

TRƯỜNG TC GIAO THÔNG

VẬN TẢI HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     Hà nội, ngày 20  tháng 01 năm 2017

  

 THÔNG BÁO

Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017

 

 Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hà Nội thông báo tới toàn thể cán bộ, giảng viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và học viên lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 như sau:

 

1. Lịch nghỉ Tết của học sinh, sinh viên và học viên:

Học sinh, sinh viên và học viên được nghỉ 14 ngày liên tục từ ngày 23/01/2017 đến hết ngày 05/02/2017 (tức ngày 26 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Ngày 06/02/2017 (tức ngày mùng 10 tháng Giêng năm Đinh Dậu) học sinh đi học bình thường.

 

2. Lịch nghỉ Tết của cán bộ, giảng viên, nhân viên:

Cán bộ, giảng viên, nhân viên được nghỉ 07 ngày liên tục từ ngày 26/01/2017 đến hết ngày 01/02/2017 (tức ngày 29 tháng Chạp năm Bính Thân đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Đinh Dậu).

Ngày 02/02/2017 (tức ngày mùng 06 tháng Giêng năm Đinh Dậu) cán bộ, giáo viên, nhân viên đi làm bình thường.

Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và học viên thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Trân trọng!

                                                                                                                                              

 

TM BAN GIÁM HIỆU

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 
Trung cấp chuyên nghiệp
Tạo điều kiện cho người học phát triển ngành nghề phù hợp với nhu cầu của xã hội, tiết kiệm chi phí, thời gian đào tạo linh hoạt, nâng cao hiệu quả trong đào tạo. Sau khi tốt nghiệp có thể học liên thông lên Đại học.
Đào tạo liên thông
Thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội. Quá trình đào tạo và công nhận kết quả học tập, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của người học để quá trình đào tạo liên thông diễn ra thông suốt với chất lượng và hiệu quả cao
Sơ cấp nghề
- Mang đến cho người học các khóa đào tạo cô đọng và thực tiễn, vận dụng nhanh và tạo cho bản thân sự linh hoạt khi áp dụng vào thực tiễn.- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bổ sung nhanh nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp và xã hội.
Đạo tạo kỹ năng mềm
Song hành với thế mạnh chất lượng đào tạo chuyên môn, Trường có lợi thế khác biệt trong việc đào tạo khối kiến thức và kỹ năng mềm bao gồm: kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, kỹ năng cộng đồng nhằm phát triển con người toàn diện cả về các kiến thức chuyên môn và các khối kiến thức – kỹ năng mềm.
Facebook chat

Trường trung cấp giao thông vẫn tải

học trung cấp 

Học liên thông