Giới thiệu
Trung tâm Kiểm định CATD tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 08/03
Sáng ngày 08/03/2021, Công đoàn Trung tâm Kiểm định CATD long trọng tổ chức kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2021) và tri ân lãnh đạo, cán bộ nữ của Trung tâm.
Xây dựng đội ngũ kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp tiệm cận với kiểm định chất lượng giáo dục quốc tế
Trong năm 2021, hoạt động trọng tâm của Trung tâm Hỗ trợ tư vấn đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực cộng đồng (Trung tâm CATD) là hỗ trợ các đơn vị thành viên và đối tác xây dựng, vận hành, cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng; Công tác tự đánh giá để đáp ứng yêu cầu kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp; Đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp và chương trình đào tạo theo quy định.
NGHỊ ĐINH 86/2015/NĐ-CP  VỀ CƠ CHẾ THU, QUẢN LÝ HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN
Nghị định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm 2015-2016 đến năm học 2020 - 2021.
Trung cấp chuyên nghiệp
Tạo điều kiện cho người học phát triển ngành nghề phù hợp với nhu cầu của xã hội, tiết kiệm chi phí, thời gian đào tạo linh hoạt, nâng cao hiệu quả trong đào tạo. Sau khi tốt nghiệp có thể học liên thông lên Đại học.
Đào tạo liên thông
Thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội. Quá trình đào tạo và công nhận kết quả học tập, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của người học để quá trình đào tạo liên thông diễn ra thông suốt với chất lượng và hiệu quả cao
Sơ cấp nghề
- Mang đến cho người học các khóa đào tạo cô đọng và thực tiễn, vận dụng nhanh và tạo cho bản thân sự linh hoạt khi áp dụng vào thực tiễn.- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bổ sung nhanh nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp và xã hội.
Đạo tạo kỹ năng mềm
Song hành với thế mạnh chất lượng đào tạo chuyên môn, Trường có lợi thế khác biệt trong việc đào tạo khối kiến thức và kỹ năng mềm bao gồm: kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, kỹ năng cộng đồng nhằm phát triển con người toàn diện cả về các kiến thức chuyên môn và các khối kiến thức – kỹ năng mềm.
Facebook chat

Trường trung cấp giao thông vẫn tải

học trung cấp 

Học liên thông