Trang chủ >> Triết lý hành động
Triết lý hành động

- Đào tạo các hệ trung cấp, cao đẳng, đại học và đào tạo ngắn hạn theo đơn đặt  hàng, đáp ứng nhu cầu các doanh nghiệp, của xã hội.

- Phát triển mối quan hệ giữa Nhà trường - Người học - Doanh nghiệp - Cộng đồng; giữa Nhà trường với các đơn vị, cá nhân trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các bên.

- Kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo tại Trường với thực tế tại doanh nghiệp, đảm bảo sản phẩm đào tạo của Trường được doanh nghiệp và xã hội sử dụng tạo lợi thế cạnh tranh.

- Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc học sinh - sinh viên.

- Chỉ số niềm tin về chất lượng đào tạo và sự thỏa mãn nhu cầu của người học quyết định sự phát triển bền vững của Nhà trường.

                                                                                                                       HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
 

.

Trung cấp chuyên nghiệp
Tạo điều kiện cho người học phát triển ngành nghề phù hợp với nhu cầu của xã hội, tiết kiệm chi phí, thời gian đào tạo linh hoạt, nâng cao hiệu quả trong đào tạo. Sau khi tốt nghiệp có thể học liên thông lên Đại học.
Đào tạo liên thông
Thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội. Quá trình đào tạo và công nhận kết quả học tập, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của người học để quá trình đào tạo liên thông diễn ra thông suốt với chất lượng và hiệu quả cao
Sơ cấp nghề
- Mang đến cho người học các khóa đào tạo cô đọng và thực tiễn, vận dụng nhanh và tạo cho bản thân sự linh hoạt khi áp dụng vào thực tiễn.- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bổ sung nhanh nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp và xã hội.
Đạo tạo kỹ năng mềm
Song hành với thế mạnh chất lượng đào tạo chuyên môn, Trường có lợi thế khác biệt trong việc đào tạo khối kiến thức và kỹ năng mềm bao gồm: kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, kỹ năng cộng đồng nhằm phát triển con người toàn diện cả về các kiến thức chuyên môn và các khối kiến thức – kỹ năng mềm.
Facebook chat

Trường trung cấp giao thông vẫn tải

học trung cấp 

Học liên thông