Trang chủ >> Giới thiệu Trường
Giới thiệu trường
Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hà Nội, tên giao dịch là Ha Noi Transport And Communicationts College (HTCC) tiền thân là Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Đô, được thành lập theo Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Tây

Quá trình hình thành và phát triển

         Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hà Nội, tên giao dịch là Ha Noi Transport And Communicationts College (HTCC) tiền thân là Trường Trung cấp Tư thục kinh tế kỹ thuật Tây Đô, được thành lập theo Quyết định số 1862/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân Tỉnh Hà Tây. Trường được đổi tên thành “Trường Trung cấp Giao thông vận tải Hà Nội” theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

           Trường là đơn vị giáo dục chuyên nghiệp nằm trong hệ thống giáo dục quốc dân, trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội, thực hiện nhiệm vụ đào tạo hệ Trung cấp chuyên nghiệp và liên kết đào tạo với các Học viện, các trường Đại học, Cao đẳng để đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật cho CBCNV trong các doanh nghiệp, cơ quan cũng như con em cán bộ, nhân dân thành phố Hà Nội cũng như các địa phương khác trên toàn quốc.

         Trải qua hơn 9 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Trường Trung cấp Giao thông Vận tải Hà Nội đã từng bước phát triển mạnh mẽ. Trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên có trình độ chuyên môn và kỹ năng đáp ứng yêu cầu đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho toàn xã hội. Quy mô nhà trường ngày càng mở rộng, khẳng định được thương hiệu, từng bước tạo sự ổn định và phát triển bền vững.   


Trung cấp chuyên nghiệp
Tạo điều kiện cho người học phát triển ngành nghề phù hợp với nhu cầu của xã hội, tiết kiệm chi phí, thời gian đào tạo linh hoạt, nâng cao hiệu quả trong đào tạo. Sau khi tốt nghiệp có thể học liên thông lên Đại học.
Đào tạo liên thông
Thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội. Quá trình đào tạo và công nhận kết quả học tập, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của người học để quá trình đào tạo liên thông diễn ra thông suốt với chất lượng và hiệu quả cao
Sơ cấp nghề
- Mang đến cho người học các khóa đào tạo cô đọng và thực tiễn, vận dụng nhanh và tạo cho bản thân sự linh hoạt khi áp dụng vào thực tiễn.- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bổ sung nhanh nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp và xã hội.
Đạo tạo kỹ năng mềm
Song hành với thế mạnh chất lượng đào tạo chuyên môn, Trường có lợi thế khác biệt trong việc đào tạo khối kiến thức và kỹ năng mềm bao gồm: kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, kỹ năng cộng đồng nhằm phát triển con người toàn diện cả về các kiến thức chuyên môn và các khối kiến thức – kỹ năng mềm.
Facebook chat

Trường trung cấp giao thông vẫn tải

học trung cấp 

Học liên thông