Trang chủ >> Tầm nhìn chiến lược
Tầm nhìn chiến lược
Mang đến cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp phù hợp nhu cầu của mọi người.

1. Sứ mệnh

         Mang đến cơ hội học tập và phát triển nghề nghiệp  phù  hợp nhu cầu của mọi người.
         Gắn bó chặt chẽ, hiệu quả với doanh  nghiệp và các đơn vị sử dụng lao động trên cơ sở hợp tác cùng phát triển, vì sự  phát triển của Cộng đồng.
         Góp phần chuyển  dịch cơ cấu lao động cho các địa phương, tạo cơ hội việc làm sau đào tạo cho  học viên, giúp học viên tự sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập kinh tế gia đình, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội đất nước.
 2. Tầm nhìn
         Trở thành một địa chỉ Giáo dục - Đào  tạo đa ngành, đa trình độ chất lượng cao, đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập suốt  đời của người học; cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho doanh nghiệp và các  đơn vị sử dụng lao động tại Thủ đô Hà Nội; đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
 
                                                                                                             HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
 
                                                                                                                                 


 


Trung cấp chuyên nghiệp
Tạo điều kiện cho người học phát triển ngành nghề phù hợp với nhu cầu của xã hội, tiết kiệm chi phí, thời gian đào tạo linh hoạt, nâng cao hiệu quả trong đào tạo. Sau khi tốt nghiệp có thể học liên thông lên Đại học.
Đào tạo liên thông
Thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội. Quá trình đào tạo và công nhận kết quả học tập, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của người học để quá trình đào tạo liên thông diễn ra thông suốt với chất lượng và hiệu quả cao
Sơ cấp nghề
- Mang đến cho người học các khóa đào tạo cô đọng và thực tiễn, vận dụng nhanh và tạo cho bản thân sự linh hoạt khi áp dụng vào thực tiễn.- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bổ sung nhanh nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp và xã hội.
Đạo tạo kỹ năng mềm
Song hành với thế mạnh chất lượng đào tạo chuyên môn, Trường có lợi thế khác biệt trong việc đào tạo khối kiến thức và kỹ năng mềm bao gồm: kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, kỹ năng cộng đồng nhằm phát triển con người toàn diện cả về các kiến thức chuyên môn và các khối kiến thức – kỹ năng mềm.
Facebook chat

Trường trung cấp giao thông vẫn tải

học trung cấp 

Học liên thông