Trang chủ >> TIN TỨC
HƯỚNG DẪN CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ
Cập nhật lúc: 18/04/2017 03:58
Tổng cục dạy nghề hướng dẫn chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên học sinh

Tổng cục dạy nghề- Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có văn bản số 296/TCDN-HSSV về việc hướng dẫn chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tham gia học trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp.

1. Người tốt nghiệp trung học cơ sở từ những năm trước, nhưng không tiếp tục học trung học phổ thông, nay học tiếp lên trình độ trung cấp (bao gồm cả học tiếp lên trình độ trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp) được miễn học phí.

2. Học sinh đã tốt nghiệp trung học cơ sở đang theo học trung học phổ thông tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp (bao gồm cả Trung tâm Dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên), trường trung học phổ thông, đồng thời theo học tiếp trình độ trung cấp (bao gồm cả trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp) thì được miễn phần học phí đào tạo trình độ trung cấp (bao gồm cả trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp).

 
Trung cấp chuyên nghiệp
Tạo điều kiện cho người học phát triển ngành nghề phù hợp với nhu cầu của xã hội, tiết kiệm chi phí, thời gian đào tạo linh hoạt, nâng cao hiệu quả trong đào tạo. Sau khi tốt nghiệp có thể học liên thông lên Đại học.
Đào tạo liên thông
Thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội. Quá trình đào tạo và công nhận kết quả học tập, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của người học để quá trình đào tạo liên thông diễn ra thông suốt với chất lượng và hiệu quả cao
Sơ cấp nghề
- Mang đến cho người học các khóa đào tạo cô đọng và thực tiễn, vận dụng nhanh và tạo cho bản thân sự linh hoạt khi áp dụng vào thực tiễn.- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bổ sung nhanh nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp và xã hội.
Đạo tạo kỹ năng mềm
Song hành với thế mạnh chất lượng đào tạo chuyên môn, Trường có lợi thế khác biệt trong việc đào tạo khối kiến thức và kỹ năng mềm bao gồm: kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, kỹ năng cộng đồng nhằm phát triển con người toàn diện cả về các kiến thức chuyên môn và các khối kiến thức – kỹ năng mềm.
Facebook chat

Trường trung cấp giao thông vẫn tải

học trung cấp 

Học liên thông