Trang chủ >> Trung cấp chuyên nghiệp
HIỆU QUẢ ĐÀO TẠO TRUNG CẤP 03 NĂM
Cập nhật lúc: 23/11/2016 11:58
Đào tạo, hướng nghiệp học sinh trung học cơ sở

TrườngTrung cấp Giao thông Vận tải Hà Nội đã và đang tuyển sinh và đào tạo hệ Trungcấp 03 năm, đáp ứng nhu cầu của người học, đóng góp tích cực vào việc thực hiệnchủ trương “Phân luồng giáo dục”.


                                                                                Lớp học Trung cấp chuyên nghiệp hệ 03 năm.

 Nhà trường đang tổ chức đào tạo cho hơn 100 học sinh hệ Trung cấp 03 năm.

 
                                                                                                                                     Phòng Đào tạo và Quản lý học sinh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Các tin trước
Trung cấp chuyên nghiệp
Tạo điều kiện cho người học phát triển ngành nghề phù hợp với nhu cầu của xã hội, tiết kiệm chi phí, thời gian đào tạo linh hoạt, nâng cao hiệu quả trong đào tạo. Sau khi tốt nghiệp có thể học liên thông lên Đại học.
Đào tạo liên thông
Thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội. Quá trình đào tạo và công nhận kết quả học tập, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của người học để quá trình đào tạo liên thông diễn ra thông suốt với chất lượng và hiệu quả cao
Sơ cấp nghề
- Mang đến cho người học các khóa đào tạo cô đọng và thực tiễn, vận dụng nhanh và tạo cho bản thân sự linh hoạt khi áp dụng vào thực tiễn.- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bổ sung nhanh nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp và xã hội.
Đạo tạo kỹ năng mềm
Song hành với thế mạnh chất lượng đào tạo chuyên môn, Trường có lợi thế khác biệt trong việc đào tạo khối kiến thức và kỹ năng mềm bao gồm: kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, kỹ năng cộng đồng nhằm phát triển con người toàn diện cả về các kiến thức chuyên môn và các khối kiến thức – kỹ năng mềm.
Facebook chat

Trường trung cấp giao thông vẫn tải

học trung cấp 

Học liên thông