Trang chủ >> TIN TỨC
Thông báo lịch học các lớp dạy nghề tại Hà Nội
Cập nhật lúc: 24/11/2016 12:06
Lịch học các lớp đào tạo nghề nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg
                

TT

LỚP

ĐỊA ĐIỂM

THỜI GIAN

GHI CHÚ

1

MCN1-MĐ-16

Lê Thanh – Mỹ Đức

28/07– 28/10/2016

 

2

MCN2-MĐ-16

Lê Thanh – Mỹ Đức

28/07 – 28/10/2016

 

3

CNTY1-MĐ-16

An Tiến – Mỹ Đức

28/07/ – 28/10/2016

 

4

CNTY2-MĐ-16

An Tiến – Mỹ Đức

28/07 – 28/10/2016

 

5

CNTY1-TT-16

Canh Nậu – Thạch Thất

16/08 – 16/11/2016

 

6

NTSNN1-MĐ-16

An Tiến – Mỹ Đức

01/09 – 30/11/2016

 

7

CNTY1-SS-16

Mai Đình – Sóc Sơn

12/09 – 12/12/2016

 

8

CNTY1-SS-16

Mai Đình – Sóc Sơn

12/09 – 12/12/2016

 

 
 
                                                                     Phòng Đào tạo và Quản lý học sinh 
Trung cấp chuyên nghiệp
Tạo điều kiện cho người học phát triển ngành nghề phù hợp với nhu cầu của xã hội, tiết kiệm chi phí, thời gian đào tạo linh hoạt, nâng cao hiệu quả trong đào tạo. Sau khi tốt nghiệp có thể học liên thông lên Đại học.
Đào tạo liên thông
Thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội. Quá trình đào tạo và công nhận kết quả học tập, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của người học để quá trình đào tạo liên thông diễn ra thông suốt với chất lượng và hiệu quả cao
Sơ cấp nghề
- Mang đến cho người học các khóa đào tạo cô đọng và thực tiễn, vận dụng nhanh và tạo cho bản thân sự linh hoạt khi áp dụng vào thực tiễn.- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bổ sung nhanh nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp và xã hội.
Đạo tạo kỹ năng mềm
Song hành với thế mạnh chất lượng đào tạo chuyên môn, Trường có lợi thế khác biệt trong việc đào tạo khối kiến thức và kỹ năng mềm bao gồm: kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, kỹ năng cộng đồng nhằm phát triển con người toàn diện cả về các kiến thức chuyên môn và các khối kiến thức – kỹ năng mềm.
Facebook chat

Trường trung cấp giao thông vẫn tải

học trung cấp 

Học liên thông