Trang chủ >> Sơ cấp nghề
ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN – HIỆU QUẢ TỪ VIỆC LÀM NGHIÊM TÚC
Cập nhật lúc: 27/01/2017 08:34
Bước sang giai đoạn về đích của Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” theo Quyết định 1956/QĐ-TTg, các cơ quan quản lý tăng cường thanh kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo của các cơ sở dạy nghề.

            Qua thanh kiểm tra, nhiều cơ sở dạy nghề được đánh giá cao về việc tuyển sinh đúng đối tượng, quản lý lớp học tốt và đảm bảo chất lượng đào tạo.Các lớp học đạt hiệu quả cao, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động cho các địa phương, tạo cơ hội việc làm sau đào tạo cho học viên, giúp học viên tự sản xuất, kinh doanh tăng thu nhập cho kinh tế gia đình, góp phần xây dựng nông thôn mới.

            Có được kết quả trên, nguyên nhân quan trọng phải kể đến đó là các cơ sở dạy nghề đã xác định đúng mục tiêu và triển khai công việc nghiêm túc. Dù biết rằng đào tao theo đúng quy định gặp rất nhiều khó khăn:Đối tượng đào tạo là nông dân có biên độ về tuổi rộng, trình độ thấp, ảnh hưởng trực tiếp thời gian mùa vụ và công việc gia đình trong khí đó thời gian đào tạo dài nên việc tổ chức lớp học có hiệu quả có nhiều trở ngại; Chi phí đào tạo thấp (chi phí được xây dựng từ năm 2009, tuy có sửa đổi bổ sung song vẫn bất cập với thực tế hiện nay), phải tiến hành đào tạo tại chỗ, trên địa bàn trải dài… nhưng các cơ sở dạy nghề nghiêm túc đã có kế hoạch đào tạo phù hợp thực tế theo hướng tiết kiệm nhất chi phí quản lý, linh hoạt sử dụng đội ngũ giảng viên có chuyên môn giỏi, nhiều kinh nghiệm thực tế, tăng cường tối đa đào tạo thực hành tại thực địa (ruộng đồng, chuồng trại, ao, vườn… của các học viên).

            Nông thôn đã và đang đổi thay tích cực, điều này có đóng góp hiệu quả từ công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn của các cơ sở dạy nghề.

 
                                                                                                                                                         HỘI ĐỒNG TRƯỜNG 
Trung cấp chuyên nghiệp
Tạo điều kiện cho người học phát triển ngành nghề phù hợp với nhu cầu của xã hội, tiết kiệm chi phí, thời gian đào tạo linh hoạt, nâng cao hiệu quả trong đào tạo. Sau khi tốt nghiệp có thể học liên thông lên Đại học.
Đào tạo liên thông
Thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội. Quá trình đào tạo và công nhận kết quả học tập, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của người học để quá trình đào tạo liên thông diễn ra thông suốt với chất lượng và hiệu quả cao
Sơ cấp nghề
- Mang đến cho người học các khóa đào tạo cô đọng và thực tiễn, vận dụng nhanh và tạo cho bản thân sự linh hoạt khi áp dụng vào thực tiễn.- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bổ sung nhanh nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp và xã hội.
Đạo tạo kỹ năng mềm
Song hành với thế mạnh chất lượng đào tạo chuyên môn, Trường có lợi thế khác biệt trong việc đào tạo khối kiến thức và kỹ năng mềm bao gồm: kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, kỹ năng cộng đồng nhằm phát triển con người toàn diện cả về các kiến thức chuyên môn và các khối kiến thức – kỹ năng mềm.
Facebook chat

Trường trung cấp giao thông vẫn tải

học trung cấp 

Học liên thông