Trang chủ >> Các hoạt động
HỢP TÁC DOANH NGHIỆP
Cập nhật lúc: 23/11/2016 04:47
Tạo cho sinh viên nhiều cơ hội thuận lợi khi ra trường, giúp sinh viên tự tin hơn trước nhà tuyển dụng

Trường không ngừng củng cố và phát triển các hoạt động hợp tác với doanh nghiệp trên cơ sở tôn trọng lợi ích của các bên.

          Các hoạt động hợp tác bao gồm:

          - Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp.

          - Hợp tác đào tạo tại Trường với thực tế tại doanh nghiệp.

          - Ký hợp đồng mời doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo của Trường, đánh giá chất lượng và tiếp nhận sản phẩm đào tạo.

          - Hợp tác thực hiện các Dự án.

          - Cung cấp các dịch vụ đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp.

 
Trung cấp chuyên nghiệp
Tạo điều kiện cho người học phát triển ngành nghề phù hợp với nhu cầu của xã hội, tiết kiệm chi phí, thời gian đào tạo linh hoạt, nâng cao hiệu quả trong đào tạo. Sau khi tốt nghiệp có thể học liên thông lên Đại học.
Đào tạo liên thông
Thực hiện mục tiêu đào tạo đáp ứng nhu cầu của xã hội. Quá trình đào tạo và công nhận kết quả học tập, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp của người học để quá trình đào tạo liên thông diễn ra thông suốt với chất lượng và hiệu quả cao
Sơ cấp nghề
- Mang đến cho người học các khóa đào tạo cô đọng và thực tiễn, vận dụng nhanh và tạo cho bản thân sự linh hoạt khi áp dụng vào thực tiễn.- Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và bổ sung nhanh nguồn nhân lực chất lượng cho các doanh nghiệp và xã hội.
Đạo tạo kỹ năng mềm
Song hành với thế mạnh chất lượng đào tạo chuyên môn, Trường có lợi thế khác biệt trong việc đào tạo khối kiến thức và kỹ năng mềm bao gồm: kỹ năng sống, kỹ năng xã hội, kỹ năng cộng đồng nhằm phát triển con người toàn diện cả về các kiến thức chuyên môn và các khối kiến thức – kỹ năng mềm.
Facebook chat

Trường trung cấp giao thông vẫn tải

học trung cấp 

Học liên thông